• IT: html5, CSS, SCSS, GULP, Javascript, jQuery, XML, XSLT, XPath, php, SQL, hybridní mobilní aplikace, UX - dlouholetá skutečná praxe ve skutečném světě
  • Jazyky: Angličtina
  • Grafický software: Adobe Photoshop, Affinity Photo
  • Manažerské schopnosti: účinná a rychlá komunikace (10 let praxe agentury, střední i vrcholový management), řízení firmy, odpovídající jednání se zákazníky, kolegy, zákl. znalosti SEM, SEO, řízení IT projektů, IT marketingu

SLUŽBY, SCHOPNOSTI

Konzultace

Intranetové aplikace

Webdesignové aplikaceLicenční smlouva na software

Není li stanoveno jinak platí na realizované projekty tato licenční smlouva:

Copyright (c) 2011, Libor Skočík, Nová 987, 69611 Mutěnice, Česká republika
Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití tohoto programu ve zdrojové a binární formě, s nebo bez úprav, nejsou povoleny bez písemného souhlasu autora.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK JAK JE", BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ (ALE NEJEN) ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV UVEDENÍ V TÉTO DOLOŽCE NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZTRÁTOU POUŽITELNOSTI, DAT NEBO ZISKU, AŤ ZPŮSOBENÉ SMLUVNÍM JEDNÁNÍM, NEDBALOSTÍ NEBO JINÝM NEZÁKONNÝM JEDNÁNÍM, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽITÍ NEBO VÝKONU TOHOTO SOFTWARU NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI.


Jméno držitele autorských práv nesmí být použito v reklamě ani v jiné formě propagace prodeje, použití nebo jiného nakládání se Softwarem bez předchozího písemného svolení tohoto držitele.