• progr. jazyky: html, xhtml, CSS, XML, XSLT, XPath, php, SQL, Javascript, jQuery, ActionScript, C#, C++ - linux aplikace
 • jazyky: Angličtina
 • grafický software: Adobe Photoshop, CorelDRAW
 • manažerské schopnosti: účinná a rychlá komunikace (10 let praxe agentury, střední i vrcholový management), řízení firmy, odpovídající jednání se zákazníky, kolegy
 • SEM, SEO, řízení IT projektů, IT marketingu, kompletní marketing firmy
refernce - bystricky.cz refernce - gastrotrs.cz refernce - barvy-rozehnal.cz

SLUŽBY, SCHOPNOSTI

Konzultace

 • Poradenství v oblasti výběru firmy, software, možností realizace daného úkolu

Intranetové aplikace

 • Konzultace a realizace intranetových aplikací na míru zákazníka
 • Možnost konfigurace instranetového serveru Apache na platoformách Linux, Windwows

Webdesignové aplikace

 • Konzultace SEM, SEO
 • Realizace SEM, SEO
 • Tvorba xhtml, CSS šablon
 • Konzultace a realizace internetových aplikací na míru zákazníka


Licenční smlouva na software

Není li stanoveno jinak platí na realizované projekty tato licenční smlouva:

Copyright (c) 2011, Libor Skočík, Nová 987, 69611 Mutěnice, Česká republika
Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití tohoto programu ve zdrojové a binární formě, s nebo bez úprav, nejsou povoleny bez písemného souhlasu autora.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK JAK JE", BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ (ALE NEJEN) ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV UVEDENÍ V TÉTO DOLOŽCE NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZTRÁTOU POUŽITELNOSTI, DAT NEBO ZISKU, AŤ ZPŮSOBENÉ SMLUVNÍM JEDNÁNÍM, NEDBALOSTÍ NEBO JINÝM NEZÁKONNÝM JEDNÁNÍM, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽITÍ NEBO VÝKONU TOHOTO SOFTWARU NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI.


Jméno držitele autorských práv nesmí být použito v reklamě ani v jiné formě propagace prodeje, použití nebo jiného nakládání se Softwarem bez předchozího písemného svolení tohoto držitele.

Volba CMS systému (systém pro správu obsahu)

realizoval jsem celou škálu těchto systémů, vždy s ohledem za zvyklosti klienta, náročnosti zapracování, flexibilitu a rychlost zpracování dat.


Nejpoužívanější typy CMS systémů:

 • Správa pomocí externích souborů (xls):
  - data jsou udržována klientem ve formátu xls (MS Excel), po úpravě je tento soubor přes formulářové rozhraní vybrán a zaslán našemu internímu systému, který zabezpečí kompletní aktualizace zadané části webu
  - vhodné zejména pro ceníky, eshopy a jiné.
  - výhody: jednoduchost ovládání, flexibilita, možnost rychlých změn velkého množství dat klientem, data opakujících se položek ve výsledném projektu jsou v editovacím rozhraní na jediném místě.
  - www.kmbeta.cz, www.svetpeceni.cz, www.diare.cz
 • Správa pomocí formulářového rozhraní
  Správa jednotlivých položek sortimentu
  - každá položka má svůj formulářový prvek, vhodné pro zpracování dat s pevně danou strukturou
  - výhody: jednoduchost ovládání, data opakujících se položek ve výsledném projektu jsou v editovacím rozhraní na jediném místě
  - nevýhody: při změnách velkého množství položek je práce klienta časově náročná, nebo je nutný zásah administrátorů systému
  - www.vinummoravicum.cz
  Správa kompletních stránek, ceníků, sortimentu ve formátu XML
  - umožňuje spravovat datové sklady vytvořené ve formátu xml pomocí formuláře, který automaticky ověřuje "validitu" dat.
  - výhody: flexibilita, možné rychlé a levné zapracování změn, inovací, data opakujících se položek v projektu na editovacím jednom místě. Je možné spravovat data téměř jakékoliv aplikace či systému na míru ve velmi krátkém čase.
  - nevýhody: vyžaduje základní technickou zdatnost klienta.
  - www.knihovna-hod.cz, www.ri-okna.cz
  Správa kompletních stránek pomocí TEXTOVÉHO editorů
  (textový editor ve kterém zvýraznění textu definujete speciální sadou znaků - např. tučně [b] [/b])
  - výhody: oproti editoru WYSIWYG je výsledný xhtml kód pod kontrolou, jednoduchost, funkčnost
  - nevýhody: vyžaduje základní technickou zdatnost klienta.
  - www.gastrotrs.cz (sekce novinky)
  Správa kompletních stránek pomocí WYSIWYG editorů
  (editor jehož rozhraní připomíná MS Word)
  - výhody: jednoduché, atraktivní ovládání
  - nevýhody: xhtml kód je generován automaticky, není tedy "ideální" pro zobrazení ve všech prohlížečích, ani pro SEO optimalizaci. Není možné důsledně odlišit obsah a data jako taková, systém tedy není vhodný pro obsáhlé prezentace.
  - www.gastrotrs.cz
 • správa z dat, která již firma má díky svému internímu systému
  - výhody: údržba dat je zpracovávána automaticky ze systémů, které již ve firmě fungují
  - nevýhody: špatná flexibilita (pro speciální automatické nastavení dat pro internetovou aplikaci jsou často zaváděni speciální systémy, které data plně automaticky upravují (např. slevy na vybranou kategorii zboží atd.)
  - www.pneuplus.cz, www.ludor.cz, www.gastrotrs.cz
 
 Copyright © 2018, Libor Skočík     libor@skocik.cz LS shade coder - cz »     LS shade coder - en »